You are here

A0B14DPR - Dynamika procesů

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

doc. Ing. S. Jirků, CSc.

Ing. P. Kočárník, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
letním semestru