You are here

A0M14MDS - Modelování dynamických soustav

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

doc. Ing. S. Jirků, CSc.

Ing. P. Kočárník, CSc.

Předmět se vyučuje v: 
letním semestru