You are here

A1B14IND - Individuální bakalářský projekt

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. V. Hlinovský, CSc.

doc. Ing. P. Voženílek, CSc.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru