You are here

A1B14PO1 - Elektrické pohony a trakce 1

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. Pavel Kobrle, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Lettl, CSc.
Ing. Tomáš Košťál
Ing. Kuanysh Stikeyev

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru