You are here

A1B14SEM - Elektrotechnický seminář

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. V. Hlinovský, CSc.

Ing. P. Kobrle, Ph.D.

Ing. P. Pichlík

Ing. E. Thöndel, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru