You are here

A1B14VE1 - Výkonová elektronika 1

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

prof. Ing. J. Lettl, CSc.

Ing. J. Bauer, Ph.D.
Ing. D. Havelka, Ph.D.
Ing. P. Kobrle, Ph.D.
Ing. T. Košťál
Ing. M. Klán

Předmět se vyučuje v: 
letním semestru
Informace vyučujícího: 
Přednášky: