You are here

A1M14SOP - Simulace a optimalizace v pohonech

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. K. Buhr, CSc.

prof. Ing. V. Valouch, CSc.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru