You are here

A1M14SP2 - Elektrické stroje a přístroje 2

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. K Buhr, CSc.

doc. Ing. P. Mindl, CSc.

Ing. P. Mňuk, CSc.

doc. Ing. P. Voženílek, CSc.

Prof. Ing. Valeria Hrabovcova, Ph.D.

Prof. Ing. Pavol Rafajdus, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru