You are here

A1M14SSE - Strojní struktury elektráren

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

ing. P. Kočárník, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru