You are here

A3M13AML - Aerodynamika a mechanika letu

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. P. Kočárník, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru