You are here

A8B14ADP - Algoritmizace a programování

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. J. Zděnek, CSc.

Ing. R. Havlíček, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru
Další informace: 

Veškeré materiály k předmětu naleznete na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/a8b14adp