You are here

AD1B14PO1 - Elektrické pohony a trakce 1

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. Pavel Kobrle, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru