You are here

AD1B14SEM - Elektrotechnický seminář

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. V. Hlinovský, CSc.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru