You are here

AD1M14ESZ - Energetická strojní zařízení

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. E. Thöndel, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru