You are here

AD1M14PO2 - Elektrické pohony a trakce 2

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

prof. Ing. Z. Čeřovský, DrSc.

prof. Ing. J. Lettl, CSc.

Předmět se vyučuje v: 
letním semestru