You are here

AD1M14SSE - Strojní struktury elektráren

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

doc. Ing. S. Jirků, CSc.

doc. Ing. J. Šťastný, CSc.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru