You are here

B0M14MDS - Modelování dynamických soustav

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. P. Kočárník, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
letním semestru