You are here

B1B14ZEL - Základy elektrotechnického inženýrství

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. V. Hlinovský, CSc.

Ing. I. Nová, Ph.D.

doc. Ing. P. Pivoňka, CSc.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru
Další informace: 

Veškeré materiály k předmětu naleznete na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/b1b14zel