You are here

B1B14ZVE - Základy výkonové elektroniky

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

prof. Ing. J. Lettl, CSc.

Ing. J. Bauer, Ph.D.

Ing. D. Havelka, Ph.D.

Ing. M. Klán

Ing. P. Skarolek

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru
Další informace: 

Veškeré materiály k předmětu naleznete na https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2610