You are here

B1M14ESP - Elektrické stroje a přístroje

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. K. Buhr, CSc.

doc. Ing. P. Mindl, CSc.

Ing.V. Hlinovský, CSc.

doc. Ing. P. Voženílek, CSc.

 

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru
Další informace: 

Veškeré materiály k předmětu naleznete na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/b1m14esp