You are here

B1M14ESZ - Energetická strojní zařízení

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. E. Thöndel, Ph.D.

doc. Ing. J. Šťastný, CSc.

 

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru
Další informace: 

Veškeré materiály k předmětu naleznete na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/b1m14esz