You are here

B1M14REP Řízení a regulace elektrických pohonů

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. Radek Havlíček, Ph.D.

Ing. Evžen Thöndel, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru
Další informace: 

Veškeré materiály k předmětu naleznete na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/b1m14rep