You are here

B1M14SOP - Simulace a optimalizace v pohonech

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. K. Buhr, CSc.

prof Ing V. Valouch, CSc.

Předmět se vyučuje v: 
letním semestru
Další informace: 

Veškeré materiály naleznete na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/b1m14sop