You are here

B1M14SSE - Strojní struktury elektráren

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

doc. Ing. S. Jirků, CSc.

Ing. P. Kočárník, Ph.D.

 

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru
Další informace: 

Veškeré materiály k předmětu naleznete na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/b1m14sse