You are here

B3B14EPR - Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku

Informace z databáze FEL: 

Bílá kniha
Rozvrh předmětu

Seznam vyučujících: 

Ing. V. Hlinovský, CSc.

Předmět se vyučuje v: 
letním semestru
Další informace: 

Veškeré materiály k předmětu naleznete na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/b3b14epr