You are here

B9M14AML - Aerodynamika a mechanika letu

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. P. Kočárník, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru
Další informace: 

Veškeré materiály naleznete na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/b9m14aml