You are here

BD1M14EPT - Elektrické pohony a trakce

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

prof. Ing. J. Lettl, CSc.

prof. Ing. Z. Čeřovský, DrSc.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru
Další informace: 

Veškeré materiály k předmětu naleznete na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/bd1m14ept