You are here

BD1M14REP - Řízení a regulace elektrických pohonů

Informace z databáze FEL: 

Bílá kniha
Rozvrh předmětu

Seznam vyučujících: 

Ing. R. Havlíček, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru
Další informace: 

Veškeré materiály k předmětu naleznete na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/bd1m14rep