You are here

BD5B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

Ing. I. Nová, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
zimním semestru
Další informace: 

Veškeré materiály k předmětu naleznete na https://moodle.fel.cvut.cz/courses/bd5b14zel