You are here

BEZB - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře

Informace z databáze FEL: 

Bílá kniha
Rozvrh předmětu

Seznam vyučujících: 

Ing. R Havlíček, Ph.D.

Ing. V. Kůla, CSc.

Ing. I Nová, Ph.D.

Předmět se vyučuje v: 
zimním i letním semestru
Další informace: 

Veškeré informace a potřebné materiály naleznete na http://bezpecnost.feld.cvut.cz/bezb/index.php?obsah=home&lg=cz