You are here

XP14DES - Dynamika elektrických strojů

Informace z databáze FEL: 
Seznam vyučujících: 

prof. Ing. J. Pavelka, DrSc.

Předmět se vyučuje v: 
letním semestru