You are here

XP14MPO - Moderní regulované pohony

Informace z databáze FEL: 

Bílá kniha
Rozvrh předmětu

Seznam vyučujících: 

prof. Ing. J. Pavelka, Dr.Sc