You are here

XP14MZR - Moderní způsoby řízení pohonů

Informace z databáze FEL: 

Bílá kniha
Rozvrh předmětu

Seznam vyučujících: 

prof. Ing. J. Lettl, CSc.