You are here

Ing. Karel Buhr, CSc.

Jméno: 
Karel Buhr
Místnost: 
B3 - 243
Telefon: 
+420 22435 2149
e-mail: 
buhr@fel.cvut.cz
Rozvrh: 

Pracovní zkušenosti

 • 2003 - dosud: Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Praha
 • 1986 - 2003: ČKD, GŘ, Praha
 • 1977 – 1986: ČKD, Elektrotechnika, Praha

Vzdělání

 • 1981: CSc. - Elektrické stroje a přístroje,
 • 1979: Ing.  - Elektroenergetika, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení  technické, Praha

Odborné zaměření

 • Elektrické stroje  (dimenzování, elektromagnetický návrh, CAD, MKP simulace )
 • Elektrické pohony (multifyzikální simulace ANSYS Maxwell 3D )
 • Využití elektrických pohonů v trakci ( elektromobilita, systémy V2G / G2V)
 • Diagnostika a testování elektrických strojů ( expertní činnosti, znalecké posudky)
 • Projekční činosti ( výpočty, konstrukce, kontrolní analýzy )
 • Vedení IND, BP, DP
 • Znalecké posudky

Granty, výzkumné záměry, smluvní vývoj

 • 2003-2005:  Elektrické pohony pro sběr nerostů z mořského dna (GA ČR)
 • 2005-2007:  Napájení sběrného agregátu pro těžbu nerostů z mořského dna (GA ČR)
 • 1995: Diagnostika mechanické odolnosti výkonových transformátorůmetodou monitorování zkratové reaktance (VZ)
 • 1996: Studie vlastností MKP COSMOS M (VZ)
 • 1997: Řešení technologie zalévání stykových transformátorů (AŽD Praha )
 • 2002: Studie úprav stykových transformátorů pražského metra k zajištění odolnosti proti tlakové vodě (AŽD Praha)
 • 2011: Analýza příčin havarie transformátoru 400/121 kV, 250 MVA (ČEPS a.s.)
 • 2012: Expertní posudek havarie tlumivky 400kV, 55 MVA (ČEPS a.s.)

Publikace

 • Analysis of the Electromagnetic Field of Electric Machines Based on Object-oriented Design Principles Pliugin, V. - Shilkova, L. - Lettl, J. - Buhr, K. - Fajtl, R. In: Proceedings of PIERS 2015
 • Electromagnetic Compatibility of Contactless Power Transfer modeled in FEM analysis software Fajtl, R. - Buhr, K. In: Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015
 •  Electromobile Drive Diagnostics and Property Prediction Buhr, K. - Fajtl, R. - Lettl, J. - Plyugin, V. In: XX. International Symposium on Electric Machinery
 • Induction Motor Optimal Design by Use of Cartesian Product / N. Zablodskij, V. Pliugin, J. Lettl, K. Buhr –“Transactions on electrical engineering”, 2013;
 • Induction Motor Design by Use of Genetic Optimization Algorithms / N. Zablodskij, V. Pliugin, J. Lettl, K. Buhr, S. Khomitskiy – Prague, “Transactions on electrical engineering”, 2013.
 •  Analysis of an Electric Vehicle with a BLDC PM Motor in the Wheel Body, TRANSACTION ON TRANSPORT SCIENCES 1/2012, Buhr, K.,Voženílek, P. –
 • Drive Dimensionning ofthe Electromobile with the BLDC Motor, ISEM Praha 2010, Buhr, K.,