You are here

doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.

Jméno: 
Miroslav Chomát
Místnost: 
B3 - 248
Telefon: 
+420 22435 2159
e-mail: 
chomat@fel.cvut.cz
Rozvrh: 
Konzultační hodiny: 

Podle potřeby po předchozí domluvě.

Pracovní zkušenosti

 • 2003 - dosud: Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Praha
 • 2006 - dosud: Ústav termomechaniky, Akademie věd České republiky, Praha
 • 1988 - 2005: Ústav pro elektrotechniku, Akademie věd České republiky, Praha

Zahraniční stáže

 • 1999 - 2000: University of Wisconsin – Madison, USA (1 rok)
 • 1996: Oxford University, Velká Británie (1 měsíc)
 • 1996: Institut für Elektrische Maschinen und Antriebe, Universität Hannover, Německo (1 měsíc)

Vzdělání

 • 1994: CSc. - Elektrické stroje a přístroje, Ústav pro elektrotechniku, Akademie věd České republiky, Praha
 • 1988: Ing. - Elektroenergetika, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Praha
 • 2007: Certifikát v managementu, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, Praha

Odborné zaměření

 • Řízení elektrických pohonů (elektronické měniče, mikroprocesorové řízení, numerické simulace)
 • Elektrické stroje
 • Využití obnovitelných zdrojů energie (větrné a vodní elektrárny)
 • Modelování rozložení magnetického pole v elektrických strojích (FEM)
 • Výkonová elektronika

Granty

Hlavní řešitel

2016 – 2018:  Analýza systémů s asynchronními stroji s kombinovaným vinutím hvězda-trojúhelník se zaměřením na zlepšení vlastností a účinnosti konverze energie (GA ČR)

2013 – 2015:  Pokročilé metody řízení pohonů s vícefázovými elektrickými stroji (GA ČR)

2009 – 2011:  Vliv změn napětí ve stejnosměrném meziobvodu napěťového měniče na chod elektrického pohonu (GA ČR)

2006 – 2008:   Řízení systémů elektromechanické konverze energie za nestandardních pracovních podmínek (GA ČR)

2002 – 2004:  Eliminace vlivů nesymetrické napájecí sítě na chod pohonného systému s polovodičovým měničem kmitočtu (GA ČR)

1999 – 2002:  Modelování a řízení pohonných systémů s proměnnými otáčkami využívajících nekonvenční typy motorů (MŠMT)

1999 – 2001:  Analýza a řízení pohonných systémů s proměnnými otáčkami využívajících progresivní typy motorů (GA AV ČR)

1997:   Modelování elektromechanických systémů s elektrickými točivými stroji napájenými z polovodičových měničů kmitočtu (GA AV ČR)

1995:   Modelování a analýza soustavy alternátoru se synchronním budičem připojené k energetické síti (GA AV ČR)

Účast na řešení

2008 – 2010:  Zvyšování spolehlivosti střídavých elektrických pohonů s proměnnými otáčkami (GA ČR)

2004 – 2006:  Analýza a optimalizace střídavého elektrického pohonného systému se sníženým počtem spínacích prvků měniče (GA ČR)

2003 – 2005:  Elektromechanické konverze pracující s řízenými otáčkami (GA ČR)

2001 – 2004:  Řízený elektrický stroj na střídavý proud v moderních pohonných a energetických systémech (GA ČR)

2001 – 2003:  Analýza a optimalizace pohonných systémů s elektrickými motory speciální konstrukce s ohledem na možnost využití úsporných zapojení napájecích měničů (GA ČR)

1999 – 2003:  Americko-český výzkum obvodového návrhu a řízení pohonů s proměnnými otáčkami pro cenově nenáročné velkosériově vyráběné aplikace (NSF)

2001 – 2002:  Teoretická podpora inovace pohonu regulačních tyčí jaderného reaktoru 440 MW (GA AV ČR)

2000 – 2002:  Komplexní model vybraných typů elektromechanických přeměn (GA ČR)

1998 – 2000:  Hydrogenerátory pracující při proměnlivých otáčkách (GA ČR)

1997 – 2000:  Dynamicky náročné režimy a poruchové stavy systémů elektromechanických konverzí energie (GA AV ČR)

1997 – 1999:  Modelování pohonných systémů s elektrickými motory speciálních konstrukcí napájených z polovodičových měničů kmitočtu (GA ČR)

1995 – 1997:  Asynchronní generátor v energetické síti (GA ČR)

1994 – 1996:  Elektrodynamické přechodné děje v elektrických strojích jakožto limitující faktor moderních způsobů elektromechanické konverze energie (GA AV ČR)

1993 – 1994:  Silové účinky točivého magnetického pole na kovové částice (GA ČR)

1991 – 1993:  Elektrodynamické děje točivých strojů a jejich monitorování v mimořádně náročných pracovních a poruchových režimech (GA AV ČR)

Další informace

 • Člen (senior member) IEEE
 • Člen (member) IET
 • CEng. – autorizovaný inženýr (Chartered Engineer), Engineering Council, Velká Británie

Publikace

Články v časopisech s IF

 • Schreier, L.; Bendl, J.; Chomát, M. Effect of combined stator winding on reduction of higher spatial harmonics in induction machine. Electrical Engineering. 2017, roč. 99, č. 1, s. 161-169. ISSN 0948-7921.
 • Schreier, L.; Bendl, J.; Chomát, M. Operation of five-phase induction motor after loss of one phase of feeding source. Electrical Engineering. 2017, roč. 99, č. 1, s. 9-118. ISSN 0948-7921.
 • Schreier, L.; Bendl, J.; Chomát, M. Effect of higher spatial harmonics on properties of six-phase induction machine fed by unbalanced voltages. Electrical Engineering. 2015, roč. 97, č. 2, s. 155-164. ISSN 0948-7921.
 • Chomát, M.; Schreier, L.; Bendl, J. Control of Active Front-End Rectifier in Electric Drive under Unbalanced Voltage Supply in Transient States. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, roč. 88, 1A, s. 177-180. ISSN 0033-2097.
 • Klíma, J.; Chomát, M.; Schreier, L. Analytical closed-form investigation of PWM inverter induction motor drive performance under DC bus voltage pulsation. IET Electric Power Applications. 2008, roč. 2, č. 6, s. 341-352. ISSN 1751-8660.
 • Bendl, J.; Chomát, M.; Schreier, L. Independent Control of Positive- and Negative-Sequence Current Components in a Doubly Fed Machine. European Transactions on Electrical Power. 2005, roč. 15, č. 3, s. 191-202. ISSN 1430-144X.
 • Chomát, M.; Schreier, L. Control Method for DC-Link Voltage Ripple Cancellation in Voltage Source Inverter under Unbalanced Three-Phase Voltage Supply Conditions. IEE Proceedings. Electric Power Applications. 2005, roč. 152, č. 3, s. 494-500. ISSN 1350-2352.
 • Chomát, M.; Lipo, T. A. Adjustable-Speed Single-Phase IM Drive with Reduced Number of Switches. IEEE Transactions on Industry Applications. 2003, roč. 39, č. 3, s. 819-825. ISSN 0093-9994.
 • Doležel, I.; Chomát, M.; Schreier, L. Method of Determining Input Parameters for Basic Equations of Synchronous Reluctance Machine. COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering. 2000, roč. 19, č. 2, s. 411-419. ISSN 0332-1649.

Články v recenzovaných časopisech

 • Schreier, L.; Bendl, J.; Chomát, M. Analysis of induction machines with combined stator windings. Acta Technica CSAV. 2015, roč. 60, č. 2, s. 155-171. ISSN 0001-7043.
 • Schreier, L.; Bendl, J.; Chomát, M. Effect of higher spatial harmonics on properties of six-phase induction machine fed by unbalanced voltages. Electrical Engineering. 2015, roč. 97, č. 2, s. 155-164. ISSN 0948-7921.
 • Chomát, M.; Schreier, L.; Bendl, J. Control of Active Front-End Rectifier in Electric Drive under Unbalanced Voltage Supply in Transient States. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, roč. 88, 1A, s. 177-180. ISSN 0033-2097.
 • Chomát, M.; Schreier, L.; Bendl, J. Measurement on Five-Phase IM Fed from Ten-Pulse Frequency Converter. Transactions on Electrical Engineering. 2012, roč. 1, č. 2, s. 66-71. ISSN 1805-3386.
 • Schreier, L.; Bendl, J.; Chomát, M. Mathematical model of five-phase induction machine. Acta Technica CSAV. 2011, roč. 56, č. 2, s. 141-157. ISSN 0001-7043.
 • Schreier, L.; Bendl, J.; Chomát, M. Comparison of Selected Properties of Three- and Five-Phase Induction Motors. Maszyny elektryczne - Zeszyty Problemowe. 2010, -, č. 88, s. 169-174. ISSN 0239-3646.
 • Klíma, J.; Chomát, M.; Schreier, L. Analytical closed-form investigation of PWM inverter induction motor drive performance under DC bus voltage pulsation. IET Electric Power Applications. 2008, roč. 2, č. 6, s. 341-352. ISSN 1751-8660.
 • Chomát, M.; Schreier, L.; Bendl, J. Analysis of Variable-Speed Operation of Drives with Single-Phase Machines. Acta Technica CSAV. 2007, roč. 52, č. 2, s. 139-147. ISSN 0001-7043.
 • Schreier, L.; Bendl, J.; Chomát, M.; Klíma, J. Possibility of reducing stray losses and parasitic torques in two-phase emergency feeding of induction motors. Acta Technica CSAV. 2006, roč. 51, č. 2, s. 109-131. ISSN 0001-7043.
 • Bendl, J.; Chomát, M.; Schreier, L. Independent Control of Positive- and Negative-Sequence Current Components in a Doubly Fed Machine. European Transactions on Electrical Power. 2005, roč. 15, č. 3, s. 191-202. ISSN 1430-144X.
 • Chomát, M.; Schreier, L. Control Method for DC-Link Voltage Ripple Cancellation in Voltage Source Inverter under Unbalanced Three-Phase Voltage Supply Conditions. IEE Proceedings. Electric Power Applications. 2005, roč. 152, č. 3, s. 494-500. ISSN 1350-2352.
 • Schreier, L.; Chomát, M.; Bendl, J. Operating Regions of Adjustable-Speed Units with Doubly Fed Machines. Acta Technica CSAV. 2004, roč. 49, č. 2, s. 119-136. ISSN 0001-7043.
 • Chomát, M.; Lipo, T. A. Adjustable-Speed Single-Phase IM Drive with Reduced Number of Switches. IEEE Transactions on Industry Applications. 2003, roč. 39, č. 3, s. 819-825. ISSN 0093-9994.
 • Chomát, M.; Schreier, L. Compensation of Unbalanced Three-Phase Voltage Supply in Voltage Source Inverter. Acta Technica CSAV. 2003, roč. 48, č. 2, s. 113-128. ISSN 0001-7043.
 • Chomát, M.; Schreier, L.; Bendl, J. Adjustable-Speed Power Unit with Doubly Fed Machine. Acta Technica CSAV. 2002, roč. 47, č. 1, s. 1-12. ISSN 0001-7043.
 • Schreier, L.; Chomát, M.; Doležel, I. Effect of Machine Geometry on Higher Harmonics Content in Air-Gap Magnetic Field of Synchronous Reluctance Machine. Politechnika Slaska. Zeszyty Naukowe. Elektryka. 2001, roč. 176, č. 1500, s. 259-266. ISSN 0072-4688.
 • Doležel, I.; Chomát, M.; Schreier, L. Method of Determining Input Parameters for Basic Equations of Synchronous Reluctance Machine. COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering. 2000, roč. 19, č. 2, s. 411-419. ISSN 0332-1649.
 • Bendl, J.; Schreier, L.; Chomát, M. Radial and Tangential Components of Magnetic Field Intensity in Model of Trash Separator. Acta Technica CSAV. 1995, roč. 40, č. 4, s. 373-390. ISSN 0001-7043.
 • Chomát, M. Dynamic Space Phasor Model of Synchronous Generator Loaded with Controlled Rectifier. Acta Technica CSAV. 1995, roč. 40, č. 2, s. 139-156. ISSN 0001-7043.
 • Bendl, J.; Schreier, L.; Chomát, M. Dynamics of Transition of Asynchronous Generator from Autonomous Operation to Network Operation and Vice Versa. Acta Technica CSAV. 1994, roč. 39, č. 2, s. 173-191. ISSN 0001-7043.