You are here

Disertační práce

Název práce Status Vedoucí Datum vložení
Hybridní magnetické ložisko volné Prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. 1.2. 2015
Moderní trendy v teorii a realizaci výkonových polovodičových systémů volné Prof. Ing. Jiří Lettl, CSc. 1.2. 2015
Nové progresivní systémy regulovaných pohonů volné Prof. Ing. Jiří Lettl, CSc. 1.2. 2015
Perspektivní akumulátory elektrické energie pro nezávislou trakci volné Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. 1.2. 2015

 

Témata disertačních prací jsou také zveřejněna na webu fakulty - zde