You are here

doc. Ing. Slavomír Jirků, CSc.

Jméno: 
Slavomír Jirků
Místnost: 
B3 - 254
Telefon: 
+420 22435 2091
e-mail: 
jirku@fel.cvut.cz
Rozvrh: 
Výuka: 

Výuka předmětů v oblasti aplikované mechaniky (mechanika tuhých těles, pružnost a pevnost, mechanika tekutin, termodynamika, sdílení tepla)

- spoluautor řady učebních textů ( celostátní učebnice, skripta, technické tabulky)

- školitel tří doktorandů, kteří úspěšně obhájili doktorské disertační práce:

- člen komisí pro státní doktorské zkoušky, obhajobu disertačních prací, habilitačních komisí, atd.

Předměty vyučované v posledních letech:

B1M14SSE – Strojní struktury elektráren,        B0M14MDS – Modelování dynamických soustav

A0B14TME – Technická mechanika,                A0B14DPR – Dynamika procesů,

A0M14DMP – Dynamika mechanických částí pohonů.

Vzdělání a pracovní zařazení :

1966 - ČVUT FEL (Ing.), obor Měřicí a řídící technika,

1979 - ČVUT FSi - disertace (CSc.), obor Termomechanika a mechanika tekutin,

1982 – jmenování docentem pro obor Termomechanika a mechanika tekutin

1999 – habilitace: docent pro obor Aplikovaná mechanika a strojnictví

1966 - 2008 - VŠ učitel (asistent, odborný asistent, docent) na ČVUT FEL, Katedra mechaniky a materiálů (v období 1990 ‑ 1997 vedoucí katedry).

2008 - dosud docent na Katedře elektrických pohonů a trakce ČVUT FEL, současný prac úvazek 0,2

Výzkum v oblastech:

 • aerodynamické vlastnosti průtočných částí energetických strojů a zařízení, optimalizace jejich provozních parametrů a zvyšování účinnosti
 • matematické modelování a numerická simulace mechanických, hydraulických a termodynamických soustav jako prostředku k optimalizaci dynamického chování strojních agregátů.

Řešitel projektů:

 • MPO-Konsorcia, evid. č. FD-K/011-Vývoj parních turbín velkých výkonů, (2001-2003)
 • MPO-TANDEM, evid. č. FT-TA/085 - Parní turbína s vysokou účinností, (2004-2006)
 • MŠMT - Výzkumný záměr 6840770017 - Rozvoj elektroenergetických systémů,( 2005-2011).
 • MŠMT č. 3333113826 - Integrovaná IT podpora výuky ve  studijních programech strukturovaného studia na ČVUT v Praze (2002)
 • FRVŠ- rozvojový projekt  č. 1015/2000 -  Modernizace počítačové a laboratorní výuky.(2000)

Vybrané publikace

 • Bednar, L.; Tajc, L.; Miczan, M.; Hoznedl, M.; Kočárník, P.; Jirků, S. : The Impact of Shape Adjustments of a Valve CHamber on Losses in the Control Valve of the Steam Turbine. In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 54-57. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
 • Jirků, S. - Thöndel, E.: The Impacts of Unbalance on the Start-up Dynamics of Flexibly Mounted Rotors. Transaction on Electrical Engineering. 2015, vol. 4, no. 1, p. 1-4. ISSN 1805-3386
 • Kočárník, P. - Jirků, S.: Přechodový díl lopatkového stroje. Patent, Úřad průmyslového vlastnictví, 302698. 2011-07-27.
 • Kočárník, P. - Jirků, S.: Simulation Model of a Piston Compressor. Hydraulika a pneumatika. 2011, vol. 13, no. 1, p. 22-28. ISSN 1335-5171
 • Pilarčíková, I. - Jirků, S. - Hampl, J.: Modelling of Constriction  Phenomenon in Composite Containing Conductive  Carbon Particles. Materials Science and Technology [online]. 2011, vol. 11, no. mimoriadne, p. 42-50.. ISSN 1335-9053.
 • Kočárník, P. - Jirků, S.: Flow in the Cross-over Channel of a Steam Turbine. Engineering Mechanics 2010, vol. 17, no. 1, p. 3-14. ISSN 1802-1484.
 • Jirků, S. - Kočárník, P.: The Effects of Fluid on the Dynamics of Immersed Oscillating Bodies. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2010, p. 99-104. ISBN 978-80-554-0189-8.
 • Kočárník, P. - Jirků, S.: The Pulley System with Tree Degrees of Freedom. Journal of Machine Engineering. 2008, vol. 8, no. 1, p. 114-122. ISSN 1895-7595.
 • Jirků, S. - Kočárník, P.: Experimental Verification of Steam Turbine Wheel Chamber Modification. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín XVI. Žilina: EDIS, 2008, vol. 2, p. 259-264. ISBN 978-80-8070-825-2.
 • Jirků, S. - Kočárník, P.: Modelování kombinovaných systémů. In X. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms Proceedings. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2008, díl 1, s. 325-330. ISBN 978-80-7372-370-5.
 • Kočárník, P. - Jirků, S.: The Model of Oscillating System with Coil and its Validation. Research in Agriculture Engineering. 2007, vol. 53, no. 4, s. 182-187. ISSN 1212-9151.
 • Jirků, S. - Kočárník, P: Výzkum proudění za stupněm s parciálním ostřikem. Sborník referátů - Seminář Parní a spalovací turbíny 2006. A.S.I., Klub - Turbostroje, Škoda Power, a.s., Plzeň 7. 9. 2006,  oddíl 10, s.1-10.
 • Jirků, S. - Kočárník, P.: The Design of an Annular Bend in Spiral Casing of the Low-pressure Part Steam Turbines. Proceedings of 6th European Conference on TURBIMACHINERY Fluid Dynamics and Thermodynamics, 7-11 March 2005, Lille, France 2005. Pp. 510-520