You are here

Ing. Tomáš Košťál

Jméno: 
Tomáš Košťál
Místnost: 
B3 - 253
Telefon: 
+420 22435 2154
e-mail: 
kostatom@fel.cvut.cz
Rozvrh: 
Konzultační hodiny: 

Dle dohody

Vzdělání
2013 - Ing.: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Obor: Elektrické stroje, přístroje a pohony.

9/ 2011 - 3/ 2012: Leibniz Universität Hannover, Německo. Studijní stáž v rámci programu ERASMUS.
 

Odborné zaměření
Problematika řízení točivých elektrických strojů a identifikace jejich parametrů pomocí mikroprocesorů.

Návrh a realizace vestavných systémů s hradlovými poli.
 

Přehled vědeckovýzkumného působení
Granty:
Realizace online identifikace parametrů asynchronního motoru pro motor 3,5 kW 2018, SGS18/075/OHK3/1T/13

Vývoj a optimalizace online identifikace parametrů asynchronních motorů v elektrických pohonech 2017,  SGS17/089/OHK3/1T/13
 

Člen řešitelského týmu:
V rámci projektu česko-čínské laboratoře JRC CRRC-CTU. 2013 – dosud
Studie výkonové části energy routeru a strategie jejího řízení (LTACH 17001 - 165 1651701C00013114). 2017 – dosud
 

Vybrané publikace

 • Košťál, M.; Košťál, T. Comparison of two Approaches to FPGA Based Sinusoidal PWM Generators for Electric Power Frequency Converters. In: Recenzovaný sborník Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2017. pp. 1079-1086. vol. VII. ISBN 978-80-87952-22-1.    
 • Košťál, T. Induction Machine Parameters Identification Method Suitable for Self-commissioning In: 2017 XXVI International Scientific Conference Electronics (ET). Sofia: IEEE, 2017. pp. 261-264. ISBN 978-1-5386-1752-6.    
 • Košťál, T. Optimisation of Power Consumption of Electric Drive With Induction Machine Through Online Parameter Identification In: Proceedings | Research Track of the 8th Biannual CER Comparative European Research Conference. London: Sciemcee Publishing, 2017. pp. 139-142. ISBN 978-0-9935191-6-1.    
 • Košťál, T. Influence of the Rotor Resistance Change to Control Performance of an Induction Machine. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-06153-4.    
 • Košťál, T. Offline Induction Machine Parameters Identification Suitable for Self-commissioning In: 2017 International Conference on Applied Electronics. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. pp. 79-82. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0641-8.    
 • Košťál, T. Offline Parameter Identification of an Induction Machine Supplied by Impressed Stator Voltages. In: Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.    
 • Košťál, T. Užití víceúrovňových měničů v systémech s obnovitelnými zdroji energie In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. pp. 2075-2083. ISBN 978-80-87952-12-2.    
 • Košťál, T.; Kobrle, P. Analýza spínání při balancování napětí plovoucích kondenzátorů pětiúrovňového měniče. In: Sborník XXXIV. celostátní konferenci elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. pp. 1-13. ISBN 978-80-02-02592-4.    
 • Košťál, T.; Košťál, M. Comparison and Verification of Propagation Models Accuracy for Specific Urban Area. In: Poster 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015, pp. 1-5. ISBN 978-80-01-05728-5.    
 • Košťál, T.; Kozelka, M. Archive of Antonín Svoboda at Laboratory for History of Electrotechnics (K 13116) at FEE CTU in Prague. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2013, ISBN 978-80-01-05242-6.    
 • Košťál, T. Realization of modulator for three-level inverter with FPGA and Microblaze processor system. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2014. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-05499-4.    
 • Košťál, T.; Kobrle, P. From the Mercury-Arc to Multilevel Converters. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.    
 • Kobrle, P.; Košťál, T. Evolution of the Semiconductor Devices and Multilevel Converter Topologies In: XX. International Symposium on Electric Machinery In Prague. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2013. pp. 61-65. ISBN 978-80-01-05377-5.    
 • Košťál, T. Practical Problems with DC-Motor Control. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9.