You are here

doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.

Jméno: 
Pavel Mindl
Místnost: 
B3 - 247
Telefon: 
+420 22435 2153
e-mail: 
mindl@fel.cvut.cz
Rozvrh: 

CV

Oblast profesního zájmu: Diagnostika, problematika zkoušení a průmyslových aplikací spínacích a ochranných přístrojů nízkého napětí, elektromagnetická kompatibilita., automobilová elektrotechnika a elektronika se zaměřením na elektrické hybridní pohony. Po řadu let aktivně působil jako zodpovědný řešitel výzkumného záměru MŠMT. V současné době je vedoucí řešitelského týmu Centra kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, Centra výzkumu udržitelné mobility a vedoucí zkušební laboratoře elektrických a hybridních pohonů.

Mimo této činnosti se věnuje spolupráci s průmyslovými partnery na řešení výzkumných úkolů z průmyslové praxe. 

Autorsky či spoluatorsky  se podílel na řadě publikací z oblasti hybridních pohonů a elektrických spínacích přístrojů. V posledních letech (2010-2017) navrhl a podílel se na realizaci tří funkčních vzorků elektrických přístrojů a zařízení. Je školitelem tří doktorandů.

Výběr nejvýznamnějších publikací

  1. Čundev, D. Č. - Mindl, P.: Energy saving and environment friendly technology of hybrid-electric vehicle with new power transmission and energy recuperation approach. Machines, Technologies, Materials International Virtual Journal [online]. 2011, vol. 5, no. 7, p. 17-20. ISSN 1313-0226.
  2. Čeřovský, Z. - Mindl, P.: Electric, hybrid electric and combustion engine driven cars and thein impact on enviroment. In EPE 2011 - The 14th European Conference on Power Electronics and Applications [CD-ROM]. Nottingham: University of Nottingham, 2011, p. P1-P5. ISBN 978-90-75815-15-3
  3. Haubert, T. - Mindl, P.: DC/DC Power Converter for Super-capacitor supplied by Electric Power Splitter. In Advances in Mechanisms Design. Heidelberg: Springer, 2012, p. 509-515. ISSN 2211-0984.ISBN 978-94-007-5124-8.
  4. HAUBERT, T.-MINDL,P.-CEROVSKY,Z. – MNUK, P.: Control Strategy of Energy Flow in Hybrid Propulsion System with Super-capacitor EVS27 Symposium Barcelona, Spain, November 17-20, 2013
  5. Mindl,P- Mňuk,P-Čeřovský-Z.:  Testing Bench for Measurement of Electric Cars Powertrains Characteristics, ISEM 2013 Praha XX. International Symposium on Electric Machinery in Prague, 10 – 12 September 2013, ISBN: 978-80-01-05377-5
  6. Mindl,P.: Měření a analýza poruchových stavů signalizačních obvodů rozvaděčů tunelu Blanka Výzkumná zpráva DHČ 2014
  7.  Mindl, P. - Mňuk, P. - Čeřovský, Z. – Haubert, T.: Testing bench for measurement of electric cars powertrains characteristics Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 9.-11. červen 2015 pp. 94 – 99, ISBN 978-80-02-02592-4
  8. Mindl, P. - Mňuk, P. - Čeřovský, Z. – Haubert, T.: EV Drives Testing and Measurement System  Proceeding of 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE),    The High Tatras, 21-23 Sept. 2015, pp. 328 – 332, ISBN 978-1-4673-7376-0.  Zveřejněno v IEEE Xplore Digital Library.
  9. Haubert, T. - Mindl, P. - Čeřovský, Z.: Design of Control and Switching Frequency Optimization of  DC/DC Power Converter for Super-capacitor, In Automatika.2016.07, Online ISSN 1848-3380, Print ISSN 0005-1144 ATKAFF 57(1), 141–149(2016)
  10. Mindl, P.: Zkušební zařízení pro testování měničů energie. Funkční vzorek. 

Členství v orgánech FEL:

Člen komise pro BSZZ a MSZZ.

Člen rady magisterského studijního programu Inteligentní budovy.

Člen oborové rady doktorského studijního programu pro obor Elektrické stroje, přístroje a pohony.

Člen organizačního výboru konference POSTER

Členství v odborných orgánech mimo FEL

Člen oborové komise doktorského studia pro obor 5.2.11 silnoprůdová elektrotechnika na Fakultě elektrotechniky a informatiky  Slovenské technické univerzity v Bratislavě;

Člen expertního týmu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Člen expertního týmu Úřadu průmyslového vlastnictví