You are here

Exkurze - firma Zeppelin

Exkuze CAT se nekoná pro malý zájem studentů (6 osob).

 

Společnost Zeppelin CZ s.r.o. pořádá společně s Katedrou elektrických pohonů a trakce na ČVUT – FEL v Praze prezentační den, kde Vám budou představeny systémy zabezpečeného napájení elektrickou energií. V tomto oboru je společnost CAT předním dodavatelem v České republice. Součástí prezentačního dne bude jak odborná přednáška, tak i praktická ukázka technologií zabezpečeného napájení v provozu, prohlídka zkušebny, pracoviště servisního dohledu a servisních pracovišť. Pro zájemce bude na ukázku připraven i stavební stroj Caterpillar.

Prezentační den se koná v úterý 17. května 2016. Autobus bude přistaven v 8.00 hodin nad stanicí metra Opatov na trase C, směr dálnice D1. Stejný autobus Vás odveze zpět do Prahy. Návrat předpokládáme do 14.00 hodin.

Počet míst na exkurzi je 30 studentů včetně pedagogů.

Přihlášky zasílejte na hlinovsk@fel.cvut.cz

Další informace na tel. 2341 – Ing . Vít Hlinovský

Datum vložení: 
26.4.2016