You are here

Ing. Petr Pichlík, Ph.D.

Jméno: 
Petr Pichlík
Místnost: 
B3 - 256
Telefon: 
+420 22435 2136
e-mail: 
pichlpet@fel.cvut.cz
Rozvrh: 
Konzultační hodiny: 

Po 11:30 - 12:30

Výuka: 

Microprocessors for Power Systems (AE1B14MIS)

Digital Control of Electric Drives (BE1M14DEP)

 

Vzdělání:

2011 – Ing.: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Obor: Elektrické stroje, přístroje a pohony.

 

Odborné zaměření:

Problematika regulace skluzu kolejových trakčních vozidel.

Mikroprocesorové řízení

 

Přehled vědeckovýzkumného působení:

2013 – dosud: Vědecký pracovník na katedře elektrických pohonů a trakce, ČVUT v Praze, FEL.

 

Člen řešitelského týmu grantů:

Lettl, J.: Center for Intelligent Drives and Advanced Machine Control 2014-2019, TE02000103

V rámci projektu česko-čínské laboratoře JL CNR. 2013 – dosud

 

Články v časopisech s IF:

P. Pichlík and J. Zděnek, "Locomotive Wheel Slip Control Method Based on an Unscented Kalman Filter", IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018 (in press).

P. Pichlík and J. Zděnek, "Train Velocity Estimation Method Based on an Adaptive Filter with Fuzzy Logic", Journal of Electrical Engineering. 2017, 2(68), 125-131.

P. Pichlík and J. Zděnek, "Adhesion Force Detection Method Based on the Kalman Filter for Slip Control Purpose", Automatika, vol. 57, no. 2, pp. 405–415, 2016.

 

Publikace ve WOS:

P. Pichlík, J. Zděnek, “Dependence of locomotive adhesion force estimation by a Kalman filter on the filter settings” In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. Linz: Elsevier BV, 2017. pp. 695-700.

P. Pichlík and J. Zděnek, "Train velocity estimation by extended Kalman filter," 2016 8th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI), Ploiesti, 2016, pp. 1-4.

P. Pichlík, O. Zoubek and J. Zděnek, "Measuring device for measurement of train dynamic motion during wheel slip," 2014 International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2014, pp. 247-250.

P. Pichlík and J. Zděnek, "Locomotive velocity estimation for a slip control purpose by an unscented Kalman filter," 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, 2017, pp. 34-38.

P. Pichlík and J. Zděnek, "Extended Kalman filter utilization for a railway traction vehicle slip control," 2017 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP), Brasov, 2017, pp. 869-874.

 

Další vybrané publikace:

P. Pichlík Zoubek, O.; Zděnek, J.; Lettl, J. "Railway Traction Vehicle Longitudinal Velocity Estimation by Kalman Filter", Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015, pp. 2518-2521.

P. Pichlík and J. Zděnek, “Overview of slip control methods used in locomotives”, Transaction on Electrical Engineering, Vol.3, No.2, 2014.