You are here

Projekty, na kterých spolupracujeme

 

Katedra řeší, kromě jiného, hlavně projekty podpořené Technologickou agenturou České Republiky

 

Inovace výuky elektrických pohonů na Mongolské Technické univerzitě v Ulaanbaataru

Projekt Katedry elektrických pohonů a trakce Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) je zaměřen na inovaci výuky elektrických pohonů na School of Power Engineering Mongolské technické univerzity v Ulaanbaataru (MUST).

Projekt získal podporu České rozvojové agentury a je financován v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem. Zahrnuje modernizaci předmětu Elektrické pohony v bakalářském programu a předmětu Automatické řízení v technologických procesech v magisterském programu. Oba jmenované předměty jsou součástí akreditace udělené MUST a jejich modernizace posílí úroveň evropského standardu.

Oba jmenované předměty jsou součástí akreditace udělené MUST a jejich modernizace posílí úroveň evropského standardu.

Studenti budou po absolvování výuky znát struktury moderních elektrických pohonů a jejich řízení. Budou schopni posuzovat technické parametry pohonů a jejich komponent, budou znát detailně funkce a obecnou obsluhu jednotlivých částí. Budou rozumět základním aplikacím, a tím budou schopni vytvářet studie potřeb daného technologického procesu, specifikovat požadavky na zařízení i posuzovat nabídky dodavatelů.

V zimním semestru 2013/2014 byla anglická verze implementována na MUST českými učiteli za účasti mongolských kolegů, kteří budou ve výuce pokračovat v příštích školních letech.

  

 

 

Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení (CIDAM)

(Technologická agentura České Republiky - Centra kompetence)

CIDAM je interdisciplinární V & V centrum soustřeďující týmy předních výzkumných institucí a renomovaných firem z oblasti mechatroniky. Cílem centra je dlouhodobá spolupráce účastníků v oblasti výzkumu a vývoje a přenos znalostí mezi výzkumnými organizacemi a zúčastněnými společnostmi. CIDAM cílí na řešení nových výzev v oblastech výkonové elektroniky, pohonů, řízení strojů a komplexních mechatronických systémů.

 

Výzkum a vývoj progresivních technologií pro elektrické pohony

(Technologická agentura České Republiky - Program Alfa)

Cílem projektu je výzkum robustních zůsobů řízení pohonu s asynchronním motorem založeným na metodě přímého řízení momentu (DTC). Dále se projekt zabývá návrhem diagnostických prostředků pro řídicí počítače výkonových měničů elektrického pohonu s důrazem na nasazení v trakčních aplikacích. Cílem je zvýšit komfort vývoje, návrhu, implementace a testování regulačních algoritmů vývojařům.

 

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka na Českém vysokém učení technickém v Praze má vysokou mezinárodní reputaci jako hlavní výzkumná organizace se zaměřením na automobilovou techniku. V centru jsou sdruženi výzkumní pracovníci a postgraduální studenti těchto institucí: Fakulty strojní, Fakulty elektrotechnické a Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci, Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně, Fakulta strojní Vysoké školy báňské - technické univerzity v Ostravě, Ricardo Prague a TÜV - ÚVMV. Výzkumné centrum se zaměřuje na výzkum a vývoj zážehových spalovacích motorů (benzínových, plynových, na alternativní paliva) a vznětových motorů osobních automobilů a těžkých nákladních vozidel. Výzkum motorů se týká oblastí termodynamiky, vnitřní aerodynamiky toků, přeplňování kompresorem i turbokompresorem, použitím konvenčních i nově se objevujících technologií, snižováním emisí, dynamiku motorů a optimalizací konstrukce. Mezi další výzkumné činnosti patří vývoj moderních pohonných systémů založených na elektrických a hybridních pohonech. Nové laboratoře pro výzkum a vývoj jsou umístěny částečně v historických budovách ČVUT v Praze a částečně v nové budově vědeckotechnické parku v Roztokách u Prahy. Centrum je oficiálním partnerem Gamma Technologies, Inc, lídra v oblasti speciálního simulačního softwaru. Propojení různých oblastí výzkumu Centra přináší plodnou mezioborovou spolupráci, která je důležitá pro budoucí vývoj vozidel a automobilového vzdělávání výzkumných pracovníků. Výsledky výzkumného střediska jsou pravidelně zveřejňovány na světových kongresech, například SAE World Congress v Detroitu, EPE konference, v mezinárodním recenzovaném časopisu MECCA (Middle European Journal for Car Construction). Centrum je zapojeno jako partner v několika evropských integrovaných projektů (NICE, GREEN, Roads2HYCOM). Je také členem evropského automobilového výzkumnými partnery asociace (EARPA).