You are here

Ing. Pavel Skarolek

Jméno: 
Pavel Skarolek
Místnost: 
B3 - 256
Telefon: 
+420 22435 2136
e-mail: 
skaropav@fel.cvut.cz

Vzdělání
2016 - Ing.: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Obor: Elektrické stroje, přístroje a pohony.

Odborné zaměření
Elektromobilita, měniče s vysokou hustotou výkonu.

 

Přehled vědeckovýzkumného působení
Granty:

Měnič na bázi SiC a GaN pro obsluhu redoxové trakční baterie , SGS17/180/OHK3/3T/13, 2016 – dosud

Člen řešitelského týmu:

Technology Agency of the Czech Republic under the grant for Competence Centres programme (CIDAM) project No. TE02000103, 2016 - dosud

Vybrané publikace:

  • Skarolek, P.; Lettl, J. Current Limiting Driver for GaN Half-Bridge In: 22nd 2017 International Conference on Applied Electronics. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. pp. 227-230. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0641-8.
  • Skarolek, P. GaN DC/DC Quazi Z-Source Converter for Electric Vehicles with Redox Flow Batteries In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.
  • Skarolek, P.; Lettl, J. Moderní modul řízení motoru pro Citroën Berlingo Electrique In: Sborník z XXXV konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. 1. vol. 1. ISBN 978-80-02-02724-9.