You are here

doc. Ing. Petr Voženílek, CSc.

Jméno: 
Petr Voženílek
Místnost: 
B3 - 257
Telefon: 
+420 22435 2135
e-mail: 
vozenile@fel.cvut.cz
Funkce: 
Tajemník katedry
Rozvrh: 
Výuka: 
 • B1B14ZSP  Základy elektrických strojů a přístrojů – hospitace na přednáškách, přednášky, cvičení, zkoušení
 • A1M14SP2   Elektrické stroje a přístroje 2  - přednášky, cvičení, zkoušení
 • Diplomový seminář – mimo studijní plán, dobrovolný
 • konzultační činnost – elektrické stroje

 

 • referent pro studium katedry,
 • referent pro SZZ katedry – podíl,
 • pedagogický poradce studentů,
 • předseda či místopředseda komisí pro BSZZ a MSZZ (ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZčU v Plzni),
 • člen komise pro SDZ FEL ČVUT,
 • člen komise pro obhajoby disertací FEL ČVUT v Praze, FEKT VUT v Brně,  FEL ZČU v Plzni, FM TUL v Liberci, VŠB TU v Ostravě,
 • člen habilitační komise FEKT VUT v Brně - oponent
 • člen předsednictva spolku ELEKTRA,
 • nostrifikace diplomů BSP, MSP
 • člen TNK 129 - elektrické stroje točivé,
 • oponentury projektů z průmyslu