You are here

Ing. Jiří Zděnek, CSc.

Jméno: 
Jiří Zděnek
Místnost: 
A3 - 516b
Telefon: 
+420 22435 2215
e-mail: 
zdenek@fel.cvut.cz
Funkce: 
Zástupce vedoucího katedry
Rozvrh: 
Konzultační hodiny: 

Čt 13:00 - 14:00

Výuka: 

Výuka předmětů: Algoritmizace a programování (A8B14ADP), Mikroprocesory pro výkonové systémy (B1B14MIS), Digitální řízení elektrických pohonů (B1M14DEP), Digital Control of Electric Drives (BE1M14DEP).

Pracovní zkušenosti:

1976 - 1986

Odborný asistent na Katedře radioelektroniky, ČVUT v Praze, FEL.

1987 – dosud

Odborný asistent na Katedře elektrických pohonů a trakce, ČVUT v Praze, FEL.

Vzdělání:

1987 – CSc.: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Obor: Radioelektronické systémy.

1974 - Ing.: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Obor: Radioelektronické systémy.

Odborné zaměření:

Řídící počítače (návrh struktury a hardware, návrh programového vybavení, operační systémy reálného času, digitální zpracování signálů, mikroprocesorová technika, signálové procesory)

Přehled vědeckovýzkumného působení

Člen řešitelského týmu grantů:

Lettl, J.: Výzkum a vývoj progresivních technologií pro elektrické pohony 2011-2014, TA01011408

Lettl, J.: Center for Intelligent Drives and Advanced Machine Control 2014-2019, TE02000103

Vedoucí projektů:

V rámci vědecko-výzkumné česko-čínské laboratoře JRC CNR. 2013 – dosud

Články v časopisech s IF:

Pichlik, P. – Zdenek, J.: Adhesion Force Detection Method Based on the Kalman Filter for Slip Control Purpose. Automatika 2016, vol. 57(2), p. 405–415. ISSN 0005-1144.

Vybrané publikace: 

Zoubek, O. - Pichlík, P. - Zděnek, J. - Lettl, J.: Locomotive Wheel Speed Measurement under Wheel Slip Conditions In: Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015, p.2528-2533. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-30-1.

Pichlík, P. - Zoubek, O. - Zděnek, J. - Lettl, J.: Railway Traction Vehicle Longitudinal Velocity Estimation by Kalman Filter In: Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015, p. 2518-2521. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-30-1.

Pichlík, P. - Zoubek, O. - Zděnek, J.: Measuring Device for Measurement of Train Dynamic Motion During Wheel Slip. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen: University of West Bohemia, 2014, p. 247-250. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2.

Pichlík, P. - Zděnek, J.: Overview of Slip Control Methods used in Locomotives. Transaction on Electrical Engineering. 2014, vol. 3, no. 2, p. 38-43. ISSN 1805-3386.

Zděnek, J. - Lettl, J. - Bauer, J.: Structured System and Software Design of Distributed Control Computer of Mechatronic Facility for Space Research In: Transaction on Electrical Engineering. 2012, vol. 1, no. 2, p. 60-65. ISSN 1805-3386.