You are here

prof. Ing. Zdeněk Čeřovský, DrSc.

Jméno: 
Zdeněk Čeřovský
Místnost: 
B3 - 247
Telefon: 
+420 22435 2157
e-mail: 
cerovsky@fel.cvut.cz
Rozvrh: 
Konzultační hodiny: 

PO
ÚT
ST
ČT

Životopis

V roce 1953 absolvoval ČVUT v Praze na Elektrotechnické fakultě (Ing.).V letech 1953/56 byl vědeckým pracovníkem VÚSE Běchovice (C.Sc.). V roce 1956 přešel do závodů ČKD, kde pracoval v různých funcích jako výpočtář elektrických strojů a jako vedoucí technického rozvoje v ČKD Trakce. V roce 1972 pracoval v Ústavu pro elektrotechniku ČSAV jako vědecký pracovník a později jako ředitel ústavu. V roce 1991 přešel na ČVUT FEL kde pracoval jako vědecký pracovník, docent, profesor a v současnosti emeritní profesor. Získal vědeckou hodnost DrSc. V roce 1992/3 byl hostujícím  profesorem na Univerzitě v Hannoveru. Přednášel teorii elektrických strojů, elektromagnetickou kompatibilitu a elektrické pohony v trakci. Přednáší v kurzech doktorandského studia elektromagnetickou kompatibilitu a nové směry ve stavbě výkonových elektronických měničů. Je členem Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilové techniky Josefa Božka, kde pracuje v oboru trakčních pohonů elektrických hybridních automobilů.

Předmětem jeho vědeckých zájmů jsou:

 • Přechodné děje v obvodech výkonové elektroniky, elektrických pohonů a elektrických strojů.
 • Elektrické pohony v automobilové technice.
 • Ŕízení toků elektrické energie v pohonech využívajících více zdrojů elektrické energie.
 • Elektrická trakce.
 • Jevy na mezi adheze u kolejových vozidel.
 • Výkonová elektronika.
 • Elektrické pohony.

Přehled posledních publikací

 1. Z.Čeřovský: Problémy elektromobility. Elektro 3, 2017
 2. T. Haubert, P. Mindl, Z. Čeřovský: Design of Control and Switching Frequency Optimization of DC/DC Power Converter for Super-capacitor. DOI UDK 10.7305/automatika.2016 ATKAFF 57(1), 141–149(2016).
 3. Z. Čeřovský, M. Lev: Permanent Magnet Synchronous Machine Parameters Identification for Load Characteristics Calculation. DOI UDK 10.7305/automatika.2015. ATKAFF 56(2), 217–225(2015)
 4. Z. Čeřovský, P.Mindl:  Impact of Energy Production Technology on Gas Emission by Electric Hybrid and Electric Vehicles. International Journal Of Renewable Energy Research, IJRER Vol.1, No3, pp.118-125 ,2011
 5. M. Novák, J.Novák, Z.Čeřovský: Pulse Rectifier Control for Electric Power Splitter of a Hybrid Propulsion System. Proceedings of ISIE 2010 Bari.
 6. Z.Čeřovský, P.Mindl:Special three-Phase Double-Winding Alternator for Diesel Electric Hybrid Drive of Building Machines for Heavy Duty Conditions. Speedam2010. Pisa Italy. University of Naples Federico II, IEEE CFP 1048A CDR
 7. Z.Čeřovský, P.Mindl: Trends in Hybrid Propulsion Concepts, Proceedings of EPE-PEMC2010.
 8. Čeřovský,Čundev,Mindl: Silent operating range of military electric hybrid vehicle using electric power splitter and different electric energy storage. EVS24, 13.-17.5 Stavanger, Norway. Heavy Duty Vehicles Session 2F
 9. Čeřovský: Vývoj diesel elektrického hybridního pohonu stavebních strojů pro práci v extrémních podmínkách. XXXI konference Elektrické pohony, červen 2009, Plzeň
 10. Dobri Cundev D.,Cerovsky Z.,Mindl: Modeling of the Hybrid Electric Drive with an Electric Power Splitter and Simulation of the Fuel Efficiency, EPE 2009, Barcelona.
 11. Novák, L.,Novák, J.,Novák, M.,Čeřovský, Z.: Electrically Driven Compressors on Turbocharged Engines with High Speed Synchronous Motors Proceedings of The 8th Electromotion Conference, EPE Chapter “Electric Drives”. Lille: HEI Graduate School, 2009, p. 600-605. ISBN 978-2-915913-25-5.
 12. Novák, J.,Novák,M.,Čeřovský, Z.: Regulace momentu vysokootáčkového synchronního motoru , Sborník XXXI. Konference o elektrických pohonech, Plzeň 2009, ISBN 978-80-02-02151-3
 13. Čeřovský, Z.,Novák, J.,Novák, M.: High Speed Synchronous Motor Control for Electrically Driven Compressors on Overcharged Gasoline or Diesel Engines IEEE IECON 2009, Porto, Portugalsko
 14. Čeřovský Z.,Mindl.: Efficiency of Unconventional Powertrain with Electric Power-Splitter in Electric Hybrid cars. International Advance Mobility Forum. Ženeva Švýcarsko 10-12.3.2009.

Přehled technických aktivit obsahuje:

 

PROJEKT NATO-SCIENCE PROGRAMME EU No. 950 918

Elektrické pohony se synchronními motory s permanentními magnety. Pohony s čidly a možnost bezčidlového řízení. Společný projekt s Gent University Belgie. Prof Melkebeek, Jan August Artur.

Research Center of Engine and automotive Technology (CENTRUM)  I.

Vývoj elektrických pohonů hybridních automobilů. Vývoj monitorování stavu trakční baterie. Vývoj elektronického řízení měničů. Použití superkondenzátorů. Optimalizace přenosu výkonu na kola.

PROJEKT stejnosměrných a střídavých POHONů napájených z bateriové automobilové sítě pro „PAL International“.

Vývoj motorů s permanentními magnety s elektronickým napájením nebo přímým napájením z baterie. Vývoj výpočtových a řídících programů. Přednášky pro zaměstnance. Laboratorní ověření.

Research Center of Engine and automotive Technology (CENTRUM)  II.

Vývoj elektrického děliče výkonu. Vývoj řídících algoritmů pro automatizaci měření. Vývoj elektronického řízení kompatibilního usměrňovače. Vývoj elektrického pohonu přeplňovacího kompresoru.

MPO IMPULS PROJEKT AUTOMOBILNÍCH REGULOVANÝCH POHONů s elektronickým napájením pro firmu „SATREMA“.

Vývoj pohonu se synchronním motorem a permanentními magnety s napájením přes elektronický měnič. Výpočty, konzultace pro konstrukci motoru a měniče. Laboratorní ladění a ověření.

Research Center of Engine and automotive Technology (CENTRUM)  III.

Vývoj elektrického pohonu přeplňovacího čerpadla. Měření na přenosovém řetězci přenášejícím výkon. Automatizace řízení. Použití stejnosměrného měniče ve stejnosměrném meziobvodu pro rozšíření oblasti přenosu. Optimalizace.

PROJEKT PRO FIRMU PORSCHE.

Informace o projektu jsou vázány smlouvou o mlčenlivosti.

PROJEKT pro „PAL International“.

Informace o projektu jsou vázány smlouvou o mlčenlivosti.

FI-IM5/171 PROJEKT HYBRIDNÍHO VOZIDLA PRO TĚŽKÉ POZEMNÍ A PODZEMNÍ PRÁCE V NEVÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ

Projekt hybridní závěsné lokomotivy. Výpočty pracovních cyklů. Výpočty ztrát z hlediska práce v podzemí. Unifikace silových součástek jako motory, měniče, řízení, generátory.

Členství v hodnotitelském sboru italské grantové agentury „Italy grant agency”. (2005-2010)