You are here

Ing. Vladimír Kůla, CSc.

Jméno: 
Vladimír Kůla
Místnost: 
A3 - 512
Telefon: 
+420 22435 2092
e-mail: 
kula@fel.cvut.cz
Rozvrh: 
Konzultační hodiny: 

Čt 12:00 - 13:00

Výuka: 

Do 2009 výuka bezpečnosti, mechaniky a termodynamiky

2009-2017 garant a vyučující bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL - BP1, BP2, BP3

Od 2014 výuka na Stav. Fakultě ČVUT předmětu 125TZP Technická zařízení za požáru

Pracovní zkušenosti

2007 až nyní -odborný asistent - Katedra elektrických pohonů a trakce

1980-2007- odborný asistent – Katedra mechaniky a materiálů

1977-1980 vědecký aspirant - Katedra zvukové techniky a vibrací

Vzdělání

1980 CSc.

1976 Ing.

Odborné zaměření

Tech. praxe: Čs.metrologický ústav v Bratislavě,1980

Výuka bezpečnostních předmětů na FEL

Výzkum v oblasti termoakustiky a elektroakustiky

Projekty, granty

 • Kůla, V., - Cipra, M.: Projekt a realizace metodiky výuky a celkové rekonstrukce laboratoře pro výuku elektrotechnické kvalifikace (1998 – 2002).Víceletý projekt moderního pojetí výuky bezpečnosti práce v elektrotechnice zahrnující přípravu osnov, zpracování skript v češtině a v angličtině a rekonstrukci výukové laboratoře.
 • Kůla, V. - Cipra, M. - Kočárník, P: Internetová výuka a modernizace předmětů s bezpečnostní problematikou na FEL ČVUT, grant CTU0215913, Praha 2002
 • Kůla, V.: Internet Teaching and Modernization of on Safety Problems Oriented subjects, Workshop 2003, Praha., 2003.
 • Kůla V.: Modernizace laboratorní výuky bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL v Praze, Projekt FRVŠ č. 918/2011
 • Kůla, V.: Laboratorní model termoakustického chlazení. [Funkční vzorek]. 2010.

Publikace

 • Kůla, V. - Kříž, M. :Itroduction to Electrical Engineering. 1. ed. Prague: CTU, 2003. ISBN 80-01-02019-3
 • Cipra, M., - Kříž, M., - Kůla V.,: Úvod do elektrotechniky. 2. vyd. Praha: ČVUT, 2000 - 150 s.: 59 obr., ISBN  80-01-02155-6
 • Cipra, M., - Kříž, M., - Kůla V.,: Elektrotechnická kvalifikace , 1. vyd. Praha ČVUT 2006 .ISBN 80-01-03531-X
 • Kůla, V. - Kříž, M. :Itroduction to Electrical Engineering. 2. ed. Prague: CTU, 2011. ISBN 978-80-01-04812-2
 • Cipra, M., - Kříž, M., - Kůla V.,: Elektrotechnická kvalifikace , 2. vyd. Praha ČVUT 20011. ISBN 978-80-01-04813-9
 • Kůla, V., Škvor Z. : Zařízení pro absolutní tlakovou kalibraci snímačů akustickéhotlaku.: Č.ochr.dok. 212378, autorské osvědčení, Praha: 1984, 3 s.
 • Kůla, V. : Acoustic Impedance of Measuring Enclosure at Infrasonic Frequencies, Sborník referátů Strojné inžinierstvo, Bratislava, 1998, s. 131-134 (1.část).
 • Kůla, V.: Modelování čtyřrozměrového tekutinového prostředí, Sborník referátů Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanice tekutín, Žilina, 2004, s. 81-84.
 • Kůla, V.: Qualitative analysis at four-dimensional modeling, Sborník referátů Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanice tekutín, Žilina, 2006, s. 203-206.
 • Kůla, V.: Acoustic Properties of Gas-filled Enclosure at Infrasonic Frequencies. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín XVI. Žilina: EDIS, 2008, vol. 1, p. 23-28. ISBN 978-80-8070-825-2
 • Kůla,V., - Vondřich, J.: Strength and dynamic test sof measuring pressure probe , Konference ELEN 2010,ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, 20.-21.9.2010, ISBN 978-80-254-8089-2
 • Kůla, V.: Thermoacoustic refrigeration system, Sborník referátů Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanice tekutín, Bojnice, 2010, s. 161-166. ISBN 978-80-554-0189-8
 • Kůla, V. : Symbolic properties of quaternary system. In Proceedings of the XVIII. International Scientific Conference THE APLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2012. Žilina: University of Žilina, 2012, vol. 1, p. 157-160. ISBN 978-80-554-0516-2.