You are here

Ing. Ondřej Lipčák, Ph.D.

Jméno: 
Ondřej Lipčák
Místnost: 
B3 - 255
Telefon: 
+420 22435 2152
e-mail: 
lipcaond@fel.cvut.cz
Rozvrh: 
Konzultační hodiny: 

PO 9:00 - 10:00

Vzdělání:

2013 - Ing.: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management. Obor: Elektrické stroje, přístroje a pohony. Ukončení studia s vyznamenáním a cenou děkana za vynikající diplomovou práci.

Výuka:

ZS 2018/2019 – Elektrické pohony a trakce (B1M14EPT), Electric drives and traction (BE1M14EPT)

Odborné zaměření:

Moderní způsoby mikroprocesorového senzorového a bezsenzorového řízení asynchronních motorů.
Modelování elektrických strojů.
Metody určování nelinearit polovodičových měničů a elektrických strojů.

Publikační činnost:

Lipcak, O., Bauer, J.: Optimization of Voltage Model for MRAS Based Sensorless Control of Induction Motor. In: 5th International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications, 2018

Bauer, J., Lipcak, O., Kyncl, J.: Different approaches in numerical solution of continuous mathematical models of induction Machine. In: 18th International Conference on Power Electronics and Motion Control, 2018