You are here

Kurz praktické elektroniky

Katedra elektrických pohonů a trakce připravuje ve spolupráci s dalšími partnery z FEL pro nově nastupující studenty studijního programu EEM Kurz praktické elektroniky. Kurz je určen zejména pro studenty bez předchozí praktické zkušenosti s eletrotechnikou. Termín konání je 9.-13. 9. 2019. Kromě teoretických přednášek seznamujících studenty se základy elektrických obvodů a fungování různých součástek si studenti vyzkouší zapojování na kontaktním poli, pájení, měření multimetrem i programování mikropočítače pro vestavné systémy.

Informace o kurzu můžete sledovat na webové adrese
https://embedded.fel.cvut.cz/kurzy/elektronika/elektronika2019

Datum vložení: 
20.5.2019