You are here

Nový předmět Navrh komponent elektrických pohonů

Katedra elektrických pohonů a trakce přes léto připravila ve spolupráci s našimi bývalými absolventy z firmy Siemens nový volitelný předmět, který se zabývá problematikou řízení pohonů pomocí PLC. Díky podpoře z projektu OPVVV nábyteček jsme postavili 6 stanovišť osazených PLC SIMATIC S7 – 1500, 4“ dotykovým panelem a dvěma malými servopohony s PMSM a měniči SINAMICS S210. Název předmětu je B0M14KOP - Návrh komponent elektrického pohonu a jeho obsahem je seznámení se ovládáním PLC, tvorbou HMI a propojením s měničem a naprogramováním jednoduché regulační smyčky v otáčkové a polohové vazbě.

V prvním běhu budou předmět kompletně vyučovat odborníci z firmy Siemens. S ohledem na časové možnosti vyučujících je předmět naplánován na čtvrtek od 9:15 do 12:45 s kapacitou max. 10 studentů.

 

J. Bauer

Příloha: